17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/27


Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Predmet T-123/16)

(2016/C 175/31)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (zastupnik: A. Norris, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni znak koji sadrži verbalni element „Burlington” –međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 982 020

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. siječnja 2016. u predmetu R 1635/2013-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije prijavu spornog žiga u odnosu na sve sporne proizvode;

naloži snošenje tužiteljevih troškova u svezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 5., članka 8. stavka 4. i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.