23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/60


Rješenje Općeg suda od 29. studenoga 2016. – Gulli protiv EUIPO-a – Laverana (Lybera)

(Predmet T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 270, 25. 7. 2016.