201805250731897212018/C 200/467632016TC20020180611HR01HRINFO_JUDICIAL20180412363722

Predmet T-763/16: Presuda Općeg suda od 12. travnja 2018. – PY protiv EUCAP Sahel Niger (Arbitražna klauzula — Osoblje međunarodnih misija Europske unije — Sporovi koji se odnose na ugovore o radu — Unutarnji istražni postupci — Zaštita žrtava prilikom otkaza u slučaju prijave slučaja uznemiravanja na radnom mjestu — Ugovorna odgovornost)


C2002018HR3620120180412HR0046362372

Presuda Općeg suda od 12. travnja 2018. – PY protiv EUCAP Sahel Niger

(Predmet T-763/16) ( 1 )

„(Arbitražna klauzula — Osoblje međunarodnih misija Europske unije — Sporovi koji se odnose na ugovore o radu — Unutarnji istražni postupci — Zaštita žrtava prilikom otkaza u slučaju prijave slučaja uznemiravanja na radnom mjestu — Ugovorna odgovornost)“

2018/C 200/46Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: PY (zastupnici: S. Rodrigues i A. Tymen, odvjetnici)

Tuženik: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger) (zastupnici: E. Raoult i M. Vicente Hernandez, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 272. UFEU-a kojim se traži da se misiji EUCAP Sahel Niger naloži da tužitelju nadoknadi štetu koju je potonji pretrpio zbog toga što je misija EUCAP Sahel Niger povrijedila ugovornu obvezu.

Izreka

1.

Misiji EUCAP Sahel Niger nalaže se da PY-u plati iznos od 10000 eura.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Misiji EUCAP Sahel Niger nalaže se da uz vlastite troškove snosi i tri četvrtine PY-ovih troškova.


( 1 ) SL C 6, 9. 1. 2017.