22.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/35


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2017. – FTI Touristik protiv EUIPO-a – Prantner i Giersch (Fl)

(Predmet T-475/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije Fl - Raniji figurativni žig Europske unije fly.de - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 022/48)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: FTI Touristik GmbH (München, Njemačka) (zastupnik: A. Parr, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Walicka, agent)

Druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijenti u postupku pred Općim sudom: Harald Prantner (Hambourg, Njemačka) i Daniel Giersch (Monaco, Monako) (zastupnici: S. Eble i Y.-A. Wolff, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. lipnja 2016. (predmet R 480/2015–5) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva FTI Touristik i H. Prantnera i D. Gierscha.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu FTI Touristik GmbH se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 383, 17. 10. 2016.