16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/19


Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – CEE Bankwatch Network protiv Komisije

(Predmet T-307/16) (1)

((„Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti koji se odnose na Komisijinu odluku o odobrenju zajma Euratoma za program poboljšanja sigurnosti ukrajinskih nuklearnih reaktora - Djelomično odbijanje pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu javnog interesa u području međunarodnih odnosa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa - Prevladavajući javni interes - Uredba (EZ) br. 1367/2006 - Primjena na dokumente koji se odnose na odluke donesene u okviru Ugovora o EZAE-u”))

(2018/C 134/26)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: CEE Bankwatch Network (Prag, Češka Republika) (zastupnik: C. Kiss, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart i C. Cunniffe, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: u početku M. Holt i D. Robertson, zatim S. Brandon, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Komisije C(2016) 2319 final od 15. travnja 2016. kojom je na temelju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.) odbijen pristup većem broju dokumenata u vezi s Odlukom Komisije C(2013) 3496 final od 24. lipnja 2013. o odobrenju zajma Euratoma za program poboljšanja sigurnosti ukrajinskih nuklearnih reaktora.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

CEE Bankwatch Network snosit će vlastite troškove i troškove Europske Komisije.

3.

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 305, 22. 8. 2016.