27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 301/26


Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Klyuyev protiv Vijeća

(Predmet T-240/16) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini - Zamrzavanje financijskih sredstava - Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora - Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu - Pravna osnova - Očita pogreška u ocijeni - Prava obrane - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu - Pravo vlasništva - Pravo na ugled - Prigovor nezakonitosti”))

(2018/C 301/33)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukrajina) (zastupnici: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson i T. Garner, solicitors)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: P. Mahnič Bruni i J.-P. Hix, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja, s jedne strane, Odluke Vijeća (ZVSP) 2016/318 od 4. ožujka 2016. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2016., L 60, str. 76.) i Provedbene Uredbe Vijeća (EU) 2016/311 od 4. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2016., L 60, str. 1.) i, s druge strane, Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/381 od 3. ožujka 2017. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2017., L 58, str. 34.) i Provedbene Uredbe Vijeća (UE) 2017/374 od 3. ožujka 2017. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2017., L 58, str. 1.), u dijelu u kojem je tužiteljevo ime zadržano na popisu osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju te mjere ograničavanja.

Izreka

1.

Poništavaju se Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/381 od 3. ožujka 2017. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini i Provedbena Uredba Vijeća (UE) 2017/374 od 3. ožujka 2017. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini, u dijelu u kojem je ime Andriyja Klyuyeva zadržano na popisu osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju te mjere ograničavanja.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

A. Klyuyev će snositi, uz vlastite troškove, i troškove Vijeća Europske unije, u vezi sa zahtjevom za poništenje iz njegove tužbe.

4.

Vijeće će snositi, uz vlastite troškove, i troškove A. Klyuyeva, u vezi sa zahtjevom za djelomično poništenje Odluke 2017/381 i Provedbene uredbe 2017/374, postavljenim u podnesku kojim se vrši prilagodba.


(1)  SL C 270, 25. 7. 2016.