18.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 121/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Finmeccanica SpA protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Predmet C-656/16)

(2017/C 121/15)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finmeccanica SpA

Tuženik: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prethodna pitanja

Protivi li se pravilnoj primjeni članka 5. stavka 4. podstavka 2. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/25/EZ od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (1), s obzirom na opća načela utvrđena u članku 3. stavku 1. te direktive, kao i na pravilnu primjenu općih načela europskog prava koja se odnose na pravnu sigurnost, zaštitu legitimnih očekivanja, proporcionalnost, razumnost, transparentnost i nediskriminaciju, nacionalni propis, poput članka 106. stavka 3. točke (d) podtočke (2) Zakonodavnog dekreta br. 58 od 24. veljače 1998. (konsolidirani tekst odredbi u području financijskog posredovanja, u skladu s člancima 8. i 21. Zakona br. 52. od 6. veljače 1996.), kako je izmijenjen, i članka 47. (g) Odluke Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob br. 11971 od 14. svibnja 1999. (Uredba o provedbi Zakonodavnog dekreta br. 58. od 24. veljače 1998. o uređenju ciljnih društava), kako je izmijenjena, u dijelu u kojem navedene odredbe omogućuju CONSOB-u da povisi cijenu ponude za preuzimanje iz navedenog članka 106. kad je ispunjen uvjet da je „došlo do tajnog sporazuma između ponuditelja ili osoba koje s njime djeluju usklađeno i jednog ili više prodavatelja”, bez navođenja posebnih ponašanja koja čine takav slučaj i dakle bez jasnog utvrđivanja okolnosti i kriterija na temelju kojih je Consob ovlašten povisiti cijenu ponude za preuzimanje?


(1)  SL L 142, str. 12.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 141.