23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2016. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Air Berlin plc protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Predmet C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Air Berlin plc

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se to što država članica ubire porez od 1,5 % na prijenos, kako je opisan u zahtjevu, pod uvjetima opisanim u zahtjevu, jednom od ili više slijedećih članaka:

(1)

članku 10. ili članku 11. prve direktive (1);

(2)

članku 4. ili članku 5. druge direktive (2); ili

(3)

člancima 12., 43., 48., 49. ili 56. Ugovora o EZ-u?

2.

Bi li odgovor na prvo pitanje bio drukčiji u slučaju da je prijenos dionica klirinškom društvu bio nužan kako bi se olakšalo uvrštavanje društva o kojemu je riječ na burzu u toj ili drugoj državi članici?

3.

Bi li odgovor na prvo ili drugo pitanje bio drukčiji u slučaju da je nacionalno zakonodavstvo države članice klirinškom društvu, u slučaju odobrenja poreznog tijela, omogućilo da odabere neplaćanja poreza na prijenos dionica u klirinško društvo, ali da se umjesto toga na svaku slijedeću prodaju dionica unutar klirinškog društva obračunava SDRT (po stopi od 0,5 % od prodajne cijene)?

4.

Bi li odgovor na treće pitanje bio drukčiji u slučaju da struktura transakcija, koju je odabralo društvo o kojemu je riječ, podrazumijeva da se pogodnost odabira ne može iskoristiti?


(1)  Direktiva Vijeća 69/335/EEZ od 17. srpnja 1969. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala (SL L 249, str. 25.) [neslužbeni prijevod]

(2)  Direktiva Vijeća 2008/7/EZ od 17. srpnja 1969. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala (SL L 46, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 159.)