23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – AZ protiv Minister Finansów

(Predmet C-499/16)

(2017/C 022/03)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: AZ

Druga stranka u kasacijskom postupku: Minister Finansów

Prethodna pitanja

Jesu li različite porezne stope za fina peciva i kolače iz članku 41. stavka 2., u vezi s brojem 32 Priloga 3. Zakona o porezu na robu i usluge (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, br. 177 , poz. 1054 s izmjenama) od 11. ožujka 2004., koje su određene isključivo na temelju kriterija „minimalnog roka trajanja” odnosno „roka uporabe”, protivne načelu neutralnosti PDV-a i zabrani nejednakog postupanja s robom u smislu članka 98. stavaka 1. i 2. Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1)?


(1)  SL 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)