17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/14


Žalba koju je 29. ožujka 2016. podnijela Toshiba Corporation protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 19. siječnja 2016. u predmetu T-404/12, Toshiba Corporation protiv Europske komisije

(Predmet C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Toshiba Corporation (zastupnici: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, S. Sakellariou, Δικηγόρος, J. Jourdan, avocat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-404/12 i

i.

poništi odluku Europske komisije u predmetu COMP/39.966 – Gas Insulated Switchgear re-adoption; ili

ii.

smanji iznos kazne određene Toshibi, u skladu s člankom 261. UFEU-a; ili

iii.

predmet vrati Općem sudu kako bi u skladu s presudom Suda odlučio o pravnim pitanjima i, u svakom slučaju,

Europskoj komisiji naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni se zahtjev zasniva na trima žalbenim razlozima:

a)

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da Europska komisija nije prekršila prava Toshibe na obranu, posebno s obzirom na to da Komisija Toshibi nije uputila izjavu o prigovoru prije donošenja odluke o ponovnom usvajanju 2012. godine;

b)

Drugi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da se metodologijom Europske komisije koja se koristila pri izračunu visine kazne određene Toshibi nije prekršilo načelo jednakog postupanja; naime, riječ je o tome da se Komisija kao osnovom za izračun kazne određene Toshibi koristila prvotnim iznosom izračunatim za zajedničko poduzeće TM T&D, a ne prometom koji je relevantan za Toshibu, što je u suprotnosti s onime što je Komisija učinila za europske subjekte na koje se odluka usvojena 2007. odnosila; te

c)

Treći žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da Europska komisija nije prekršila načelo jednakog postupanja time što nije umanjila kaznu Toshibi kako bi odražavala mjeru u kojoj je Toshiba sudjelovala u predmetnoj povredi, a posebno zbog toga što Komisija nije smatrala da bi se Toshibino ograničeno sudjelovanje u koluzivnom postupanju, u odnosu na koluzivno postupanje europskih subjekata na koje se ta odluka iz 2007. odnosi, trebalo odraziti i u visini iznosa kazne.