25.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 270/13


Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 7. travnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunale di Frosinone – Italija) – kazneni postupak protiv Paole Tonachella

(Predmet C-8/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 99. Poslovnika Suda - Istovjetna prethodna pitanja - Članci 49. i 56. UFEU-a - Sloboda poslovnog nastana - Slobodno pružanje usluga - Igre na sreću - Presuda Suda kojom je nacionalni propis o koncesijama za djelatnost prikupljanja oklada proglašen neusklađenim s pravom Unije - Preustroj sustava koncesija putem novog poziva na nadmetanje - Besplatno ustupanje prava na uporabu materijalne i nematerijalne imovine u vlasništvu koja tvori mrežu za organiziranje i prikupljanje oklada - Ograničenje - Važni razlozi u općem interesu - Proporcionalnost))

(2016/C 270/16)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Frosinone

Stranka glavnog kaznenog postupka

Paola Tonachella

Izreka

Članke 49. i 56. UFEU-a treba tumačiti na način da im se protivi ograničavajuća nacionalna odredba poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku koja obvezuje koncesionara za igre na sreću da u slučaju prestanka djelatnosti zbog isteka koncesijskog razdoblja besplatno ustupi pravo na uporabu materijalne i nematerijalne imovine koju ima u vlasništvu i koja tvori mrežu za organiziranje i prikupljanje oklada jer to ograničenje prelazi ono što je nužno za ostvarenje stvarnog cilja te odredbe, što sud koji je uputio zahtjev mora provjeriti.


(1)  SL C 90, 7. 3. 2016.