22.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/9


Presuda Suda (prvo vijeće) od 23. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Italija) – Enzo Di Maura protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Predmet C-246/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Porez na dodanu vrijednost (PDV) - Oporezivi iznos - Šesta direktiva 77/388/EEZ - Članak 11. dio C stavak 1. drugi podstavak - Ograničenje prava smanjenja oporezivog iznosa u slučaju neplaćanja ugovornog partnera - Margina prosudbe država članica pri prenošenju - Proporcionalnost razdoblja pretfinanciranja koje provodi poduzetnik))

(2018/C 022/10)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Enzo Di Maura

Tuženik: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Izreka

Članak 11. dio C stavak 1. drugi podstavak Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje treba tumačiti na način da država članica smanjenje oporezivog iznosa za porez na dodanu vrijednost ne može podvrgavati neuspješnosti stečajnog postupka ako takav postupak može trajati dulje od deset godina.


(1)  SL C 260, 18. 7. 2016.