18.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 437/7


Presuda Suda (veliko vijeće) od 25. listopada 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Najwyższy – Poljska) – postupak koji je pokrenuo POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o. ., u stečaju

(Predmet C-106/16) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Sloboda poslovnog nastana - Prekogranično preoblikovanje društva - Prijenos registriranog sjedišta društva bez prijenosa stvarnog sjedišta - Odbijanje zahtjeva za brisanje iz sudskog registra - Nacionalni propis koji brisanje iz sudskog registra uvjetuje prestankom postojanja društva nakon postupka likvidacije - Područje primjene slobode poslovnog nastana - Ograničenje slobode poslovnog nastana - Zaštita interesa vjerovnika, manjinskih članova društva i radnika - Borba protiv zloporaba))

(2017/C 437/10)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranka glavnog postupka

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., u stečaju

Izreka

1.

Članke 49. i 54. UFEU-a treba tumačiti na način da se sloboda poslovnog nastana primjenjuje na prijenos registriranog sjedišta društva osnovanog na temelju prava države članice na državno područje druge države članice u svrhu njegova preoblikovanja, u skladu s uvjetima propisanima u zakonodavstvu te druge države članice, u društvo uređeno pravom potonje a da pritom nema prijenosa stvarnog sjedišta navedenog društva.

2.

Članke 49. i 54. UFEU-a treba tumačiti na način da im se protivi propis države članice koji prijenos registriranog sjedišta društva osnovanog na temelju prava države članice na državno područje druge države članice u svrhu njegova preoblikovanja u društvo uređeno pravom potonje, u skladu s uvjetima propisanima zakonodavstvom te države članice, uvjetuje likvidacijom prvog društva.


(1)  SL C 211, 13. 6. 2016.