15.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 59/33


Tužba podnesena 3. prosinca 2015. – Crédit Mutuel Arkéa protiv ESB-a

(Predmet T-712/15)

(2016/C 059/38)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francuska) (zastupnik: H. Savoie, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka (ESB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Europske središnje banke od 5. listopada 2015. (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) kojom se utvrđuju bonitetni zahtjevi za Groupe Crédit Mutuel.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na činjenicu da je odluka Europske središnje banke od 5. listopada 2015. (u daljnjem tekstu: odluka) nezakonita zbog toga što su njome povrijeđene odredbe europskog prava koje ovlast ESB-a u području bonitetnog nadzora ograničavaju na kreditne institucije. Taj tužbeni razlog sastoji se od četiri dijela.

Prvi dio, prema kojemu pravo koje se primjenjuje na ESB u području nadzora nad bankama strogo ograničava njezinu ovlast samo na kreditne institucije i druge financijske institucije.

Drugi dio, prema kojemu Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) nije kreditna institucija te ESB ne može izvršavati nadzor nad Crédit Mutuel.

Treći dio, prema kojemu je nemogućnost ESB-a da nad CNCM izvršava ovlast bonitetnog nadzora potvrđena činjenicom da ESB ne raspolaže nikakvom ovlasti sankcije, što i sama priznaje.

Četvrti dio, prema kojemu je, u nedostatku ovlasti izricanja i najblaže mjere CNCM-u od strane ESB-a, uzaludno i pravno pogrešno odlukom pokušati propisati korektivne mjere grupi Crédit Mutuel koja nema nikakvu pravnu osobnost.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na činjenicu da odluku treba poništiti i zbog toga što je njome nezakonito utvrđeno da Crédit Mutuel u svojoj cijelosti čini grupu u smislu europskih odredaba koje se primjenjuju u području bonitetnog nadzora. Taj tužbeni razlog sastoji se od tri dijela:

Prvi dio, prema kojemu je opće načelo utvrđeno europskim propisima, s jedne strane, bonitetni nadzor pojedinačnih kreditnih institucija i, s druge strane, konsolidirani nadzor na razini društava za uzajamno osiguranje pod pretpostavkom da se mogu izjednačiti s jedinstvenim subjektom.

Drugi dio, prema kojemu pravni uvjeti utvrđeni europskim propisima koji omogućavaju konsolidirani bonitetni nadzor na razini bankarskih grupa nisu ispunjeni.

Treći dio, prema kojemu u ovom slučaju nije ispunjen niti jedan od tri uvjeta koji omogućavaju konsolidirani nadzor na razini cijelog Crédit Mutuela.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se odnosi na činjenicu da odluku treba poništiti i jer se njome nezakonito povećava s 8 % na 11 % zahtjev u pogledu temeljnog kapitala iz kategorije 1, koji se primjenjuje u primjeru grupe Crédit Mutuel Arkéa. Taj tužbeni razlog sastoji se od dva dijela:

Prvi dio, prema kojemu odluka sadržava pogrešku koja se tiče prava.

Drugi dio, prema kojemu odluka sadržava i pogreške u ocjeni.