25.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 27/70


Tužba podnesena 12. studenoga 2015. – JT International protiv OHIM-a – Habanos (PUSH)

(Predmet T-633/15)

(2016/C 027/88)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: JT International SA (Ženeva, Švicarska) (zastupnici: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert i M. Gilbert, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Corporación Habanos, SA (Havana, Kuba)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Zajednice „PUSH” – prijava za registraciju br. 11 639 903

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. kolovoza 2015. u predmetu R 3046/2014-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u i drugoj stranci snošenje vlastitih, kao i tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009