7.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 294/77


Tužba podnesena 25. lipnja 2015. – Windrush Aka protiv OHIM-a – Dammers (The Specials)

(Predmet T-336/15)

(2015/C 294/92)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Windrush Aka LLP (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Malynicz, Barrister i S. Britton, Solicitor)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Jerry Dammers (London, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Sporni žig: verbalni žig Zajednice „The Specials” – žig Zajednice br. 3 725 082

Postupak pred OHIM-om: postupak povodom opoziva

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 18. ožujka 2015. u predmetu R 1412/2014-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži OHIM-u snošenje vlastitih troškova kao i troškova tužitelja.

Tužbeni razlog

povreda članka 15. stavka 1. i stavka 2. Uredbe br. 207/2009.