15.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 59/18


Rješenje Općeg suda od 10. prosinca 2015. – Cofely Solelec i dr. protiv Parlamenta

(Predmet T-224/15) (1)

((„Tužba za poništenje - Javna nabava radova - Postupak poziva na dostavu ponuda - Odbijanje ponude jednog od ponuditelja - Povlačenje pobijanog akta - Obustava postupka”))

(2016/C 059/20)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburg) i Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: V. Elvinger i S. Marx, a zatim S. Marx, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: L. Chrétien i M. Mraz, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke br. 103299 Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku Parlamenta od 27. travnja 2015. kojom se odbija ponuda koju su ponuditelji podnijeli za skupinu br. 75 pod nazivom „Elektricitet – jake struje”, u okviru postupka javne nabave INLO-D-UPIL-T-14-A04, koji se odnosi na projekt proširenja i nadogradnje zgrade Konrad Adenauer u Luxembourgu (Luksemburg) te kojom se ugovor dodjeljuje drugom ponuditelju.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom ove tužbe.

2.

Europski parlament snosit će vlastite troškove kao i troškove društva Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA i Cofely Fabricom.


(1)  SL C 205, 22. 6. 2015.