23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/29


Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – Tuum protiv EUIPO-a – Thun (TUUM)

(Predmet T-635/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga Europske unije TUUM - Raniji nacionalni figurativni žig THUN - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/39)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Tuum Srl (San Giustino, Italija) (zastupnik: B. Saguatti, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Thun SpA (Bolzano, Italija) (zastupnici: L. Sergi i G. Muscas, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. rujna 2015. (predmet R 2624/2014-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Thun i Tuum.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 3. rujna 2015. (predmet R 2624/2014-1).

2.

Odbija se prigovor.

3.

EUIPO će snosit vlastite troškove te polovicu troškova društva Tuum Srl koji su nastali u postupku pred Općim sudom kao i pred žalbenim vijećem.

4.

Društvo Thun SpA snosit će vlastite troškove te polovicu troškova društva Tuum koji su nastali u postupku pred Općim sudom kao i pred žalbenim vijećem.


(1)  SL C 16, 18. 1. 2016.