23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/29


Presuda Općeg suda od 29. prosinca 2016. – Chic Investments protiv EUIPO-a (eSMOKING WORLD)

(Predmet T-617/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga Europske unije eSMOKING WORLD - Apsolutni razlozi za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja”))

(2017/C 022/38)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Poljska) (zastupnik: K. Jarosiński, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Walicka, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. lipnja 2015. (R 3227/2014-5) o prijavi za registraciju figurativnog znaka eSMOKING WORLD kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Chic Investments sp. z o.o. snošenje troškova.


(1)  SL C 16, 18. 1. 2016.