23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/26


Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Z protiv Suda Europske unije

(Predmet T-532/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Izvješće o ocjeni - Nepristranost Službeničkog suda - Zahtjev za izuzeće članova sastava suda - Prava obrane - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”))

(2017/C 022/33)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Z (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: F. Rollinger, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Sud Europske unije (zastupnik: A. Placco, zatim J. Inghelram i Á. Almendros Manzano, agenti)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 30. lipnja 2015., Z/Sud (F-64/13, EU:F:2015:72) kojom se traži ukidanje te presude.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Z-u se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 16, 18. 1. 2016.