14.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 419/42


Presuda Općeg suda od 5. listopada 2016. – Foodcare protiv EUIPO-a – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Predmet T-456/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Verbalni žig Europske unije T.G.R. ENERGY DRINK - Zla vjera - Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 419/55)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Poljska) (zastupnik: A. Matusik, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Poljska) (zastupnici: B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska i M. Marek, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. svibnja 2015. (predmet R 265/2014-2) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između D. Michalczewskog i društva Foodcare.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Foodcare sp. z o.o. snosit će, osim vlastitih, i troškove Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Dariusza Michalczewskoga.


(1)  SL C 328, 5. 10. 2015.