23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/24


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Fiesta Hotels & Resorts protiv EUIPO-a – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Predmet T-217/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak proglašavanja žiga ništavim - Figurativni žig Europske unije PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Raniji nacionalni trgovački naziv GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativni razlog za odbijanje - Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera - Članak 8. stavak 4. i članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/30)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španjolska) (zastupnik: J.-B. Devaureix, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španjolska) (zastupnik: D. Solana Giménez, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. veljače 2015. (predmet R 2391/2013-2) koja se odnosi na postupak proglašavanja žiga ništavim između Residencial Palladium i Fiesta Hotels & Resorts.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Fiesta Hotels & Resorts, SL nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 205, 22. 6. 2015.