3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/45


Presuda Općeg suda od 16. veljače 2017. – Rumunjska protiv Komisije

(Predmet T-145/15) (1)

((„EFJP i EPFRR - Mjere povezane s površinom - Izdaci isključeni iz financiranja - Paušalni financijski ispravci - Članak 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 - Obveza obrazlaganja - Proporcionalnost”))

(2017/C 104/63)

Jezik postupka: rumunjski

Stranke

Tužitelj: Rumunjska (zastupnici: R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea i T. Crainic, a zatim R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea i T. Crainic, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Biolan i G. von Rintelen, agenti)

Predmet

Tužba koja se temelji na članku 263. UFEU-a i kojom se zahtijeva djelomično poništenje Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/103 od 16. siječnja 2015. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2015., L 16, str. 33.).

Izreka

1.

Poništava se Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/103 od 16. siječnja 2015. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), u mjeri u kojoj se odnosi na Rumunjsku.

2.

Europska komisija snosit će vlastite troškove i troškove Rumunjske.


(1)  SL C 178, 1. 6. 2015.