RJEŠENJE SUDA (šesto vijeće)

15. prosinca 2016. ( *1 )

„Ispravak rješenja“

U spojenim predmetima C‑511/15 REC i C‑512/15 REC,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koje je uputio Prekršajni sud u Bjelovaru (Hrvatska), odlukama od 15. rujna 2015., pristiglima na Sud 25. rujna 2015., u postupcima

Renata Horžić (C‑511/15),

Siniša Pušić (C‑512/15)

protiv

Privredne banke Zagreb d.d.,

Bože Prke,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: E. Regan (izvjestitelj), predsjednik vijeća, J.-C. Bonichot i A. Arabadjiev, suci,

nezavisna odvjetnica: E. Sharpston,

saslušavši nezavisnu odvjetnicu,

donosi sljedeće

Rješenje

1

Sud Europske unije (šesto vijeće) donio je 12. listopada 2016. rješenje Horžić i Pušić (C‑511/15 i C‑512/15, EU:C:2016:787).

2

To rješenje sadržava pogreške u pisanju koje valja ispraviti po službenoj dužnosti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Poslovnika Suda.

 

Slijedom navedenoga, Sud (šesto vijeće) odlučuje:

 

Točka 1. rješenja od 12. listopada 2016., Horžić i Pušić (C‑511/15 i C‑512/15, EU:C:2016:787) ispravlja se kako slijedi:

 

„Zahtjevi za prethodnu odluku odnose se na tumačenje članka 23. i članka 30. stavka 1. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66., ispravci u SL 2009., L 207, str. 14., SL 2010., L 199, str. 40., SL 2011., L 234, str. 46. i SL 2015., L 36, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL L 283, 27. 9. 2014., str. 66.‑95. (HR)).”

 

Izvornik ovog rješenja prilaže se izvorniku ispravljenog rješenja. Na margini izvornika ispravljenog rješenja stavlja se zabilješka o ovom rješenju.

 

Potpisi


( *1 ) Jezik postupka: hrvatski