28.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 320/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. srpnja 2015. uputio Tribunale di Treviso (Italija) – kazneni postupak protiv Giuseppea Astonea

(Predmet C-332/15)

(2015/C 320/23)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Treviso

Okrivljenik

Giuseppe Astone

Prethodna pitanja

1.

Protive li se odredbe Direktive 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. (1), kako ih tumači sudska praksa Zajednice koja se navodi u obrazloženju, postojanju nacionalnih pravnih pravila država članica – poput gore navedenih i na snazi u Italiji (članak 19. Uredbe predsjednika republike br. 633/1972) – koja isključuju, i u kaznenopravnom smislu, mogućnost ostvarivanja prava na odbitak ukoliko nisu podnesene prijave PDV-a i, osobito, prijava u vezi s drugom godinom koja slijedi nakon godine u kojoj je nastalo pravo na odbitak?

2.

Protive li se odredbe Direktive 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006., kako ih tumači sudska praksa Zajednice koja se navodi u obrazloženju, postojanju nacionalnih pravnih pravila država članica – poput gore navedenih i na snazi u Italiji (članci 25. i 39. Uredbe predsjednika republike br. 633/1972) – koja isključuju, i u kaznenopravnom smislu, mogućnost da se u svrhu odbitka PDV-a u obzir uzmu plaćeni računi koje porezni obveznik nigdje nije evidentirao?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)