7.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 294/39


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2015. uputio Cour constitutionnelle (Luksemburg) – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

(Predmet C-321/15)

(2015/C 294/51)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour constitutionnelle

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Tuženik: Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Prethodna pitanja

Je li članak 13. stavak 6. zakona izmijenjenog 23. prosinca 2004. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, u mjeri u kojoj omogućava nadležnom ministru da zahtijeva predaju izdanih, ali neiskorištenih, emisijskih jedinica bez cjelokupne ili djelomične predaje s naslova članka 12. stavaka 2. i 4. istoga zakona u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1) a posebice s općom strukturom sustava trgovanja emisijskim jedinicama koji je predviđen tom direktivom pri čemu to pitanje obuhvaća pitanje stvarnog postojanja, odnosno u slučaju potvrdnog odgovora, kvalifikacije predaje emisijskih jedinica koje su izdane ali nisu iskorištene, te pitanje eventualne kvalifikacije emisijskih jedinica kao dobara?


(1)  SL L 275, str. 32.(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.)