21.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 311/19


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. lipnja 2015. uputio Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poljska) – Edyta Mikołajczyk protiv Marie Louise Czarnecke, Stefana Czarneckija

(Predmet C-294/15)

(2015/C 311/23)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i žalitelj: Edyta Mikołajczyk

Tuženici i druge stranke u žalbenom postupku: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

Prethodna pitanja

1.

Ulaze li postupci o poništaju braka nakon smrti jednog od bračnih drugova u područje primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (1)?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: obuhvaća li područje primjene gore navedene uredbe i postupke o poništaju braka koje pokreće osoba koja nije jedan od bračnih drugova?

3.

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje: može li se nadležnost suda u postupcima o poništaju braka koji pokreće osoba koja nije jedan od bračnih drugova zasnivati na temeljima navedenima u članku 3. stavku 1. točki (a) petoj i šestoj alineji Uredbe?


(1)  SL L 338, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133.)