27.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 138/26


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. siječnja 2015. uputio Nejvyšší správní soud (Republika Češka) – Odvolací finanční ředitelství protiv Český Rozhlas

(Predmet C-11/15)

(2015/C 138/37)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Odvolací finanční ředitelství

Druga stranka u postupku: Český Rozhlas

Prethodna pitanja

Može li se sektor javne radiotelevizije, koji se financira obvezatnim pristojbama u zakonom propisanom iznosu, temeljem vlasništva ili posjeda radijskog prijemnika ili drugog prava na njegovu uporabu, smatrati „pružanjem usluge u zamjenu za plaćanje naknade” u smislu članka 2. stavka 1. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ (1) o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje, koja mora biti izuzeta od PDV-a u skladu s člankom 13. odjeljkom A stavkom 1. točkom (q) te direktive ili se radi o aktivnosti koja nije gospodarske naravi i koja uopće ne podliježe PDV-u prema članku 2. Šeste direktive te na koju se stoga ne primjenjuje izuzeće od PDV-a temeljem članka 13. odjeljka A stavka 1. točke (q) te direktive?


(1)  SL 1977 L 145, str. 1.