20.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 53/18


Presuda Suda (treće vijeće) od 21. prosinca 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Concurrence SARL protiv Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Predmet C-618/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Uredba (EZ) br. 44/2001 - Sudska nadležnost - Područje delikta ili kvazidelikta - Mreža selektivne distribucije - Preprodaja izvan mreže na internetu - Tužba za prestanak protupravne radnje - Poveznica))

(2017/C 053/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Concurrence SARL

Tuženik: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Izreka

Članak 5. točku 3. Uredbe (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, radi određivanja sudske nadležnosti koju ta odredba dodjeljuje za odlučivanje o tužbi za utvrđivanje odgovornosti za povredu zabrane prodaje izvan mreže selektivne distribucije proizašle iz ponude proizvoda na internetskim stranicama u različitim državama članicama koji su predmet te mreže, treba tumačiti na način da se mjestom na kojem je nastala šteta treba smatrati područje države članice koja navedenu zabranu prodaje štiti pomoću tužbe u pitanju, područje za koje podnositelj zahtjeva tvrdi da je na njemu pretrpio smanjenje svojih prodaja.


(1)  SL C 38, 1. 2. 2016.