10.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 112/8


Presuda Suda (prvo vijeće) od 16. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio rechtbank van Koophandel te Gent – Belgija) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd protiv Petersime NV

(Predmet C-507/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Samozaposleni trgovački zastupnici - Direktiva 86/653/EEZ - Usklađivanje prava država - Belgijski zakon o prijenosu - Ugovor o trgovačkom zastupanju - Nalogodavac s poslovnim nastanom u Belgiji i trgovački zastupnik s poslovnim nastanom u Turskoj - Klauzula o izboru belgijskog prava - Neprimjenjivo pravo - Sporazum o pridruživanju EEZ-Turska - Sukladnost))

(2017/C 112/12)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank van Koophandel te Gent

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Tuženik: Petersime NV

Izreka

Direktivu Vijeća 86/653/EEZ od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika i Sporazum o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Turske, koji su u Ankari 12. rujna 1963. potpisale Republika Turska, s jedne strane, i države članice EEZ a i Zajednica, s druge strane, te koji je sklopljen, odobren i potvrđen u ime Zajednice Odlukom Vijeća 64/732/EEZ od 23. prosinca 1963., treba tumačiti na način da im se ne protivi nacionalni propis kojim se ta direktiva prenosi u pravo predmetne države članice, koji iz svojeg područja primjene isključuje ugovor o trgovačkom zastupanju u okviru kojeg trgovački zastupnik ima poslovni nastan u Turskoj gdje obavlja djelatnosti iz tog ugovora a nalogodavac ima poslovni nastan u navedenoj državi članici tako da se, u takvim okolnostima, trgovački zastupnik ne može pozivati na prava koja se navedenom direktivom jamče trgovačkim zastupnicima nakon prestanka takvog ugovora o trgovačkom zastupanju.


(1)  SL C 414, 14. 12. 2015.