18.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 437/3


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 25. listopada 2017. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(Predmet C-467/15 P) (1)

((Žalba - Državne potpore - Potpora koju je Talijanska Republika dodijelila proizvođačima mlijeka - Program potpora vezan za povrat pristojbi na mlijeko - Uvjetna odluka - Odluka koju je Vijeće Europske unije donijelo na temelju članka 108. stavka 2. trećeg podstavka UFEU-a - Uredba (EZ) br. 659/1999 - Članak 1. točke (b) i (c) - Zatečena potpora - Nova potpora - Pojmovi - Izmjena zatečene potpore kršenjem uvjeta kojim se osigurava spojivost potpore s unutarnjim tržištem))

(2017/C 437/03)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: V. Di Bucci i P. Němečková, agenti)

Druga stranka u postupku: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju S. Fiorentino i P. Grasso, avvocati dello Stato,

Izreka

1.

Ukidaju se točke 1., 2. i 4. izreke presude Općeg suda Europske unije od 24. lipnja 2015., Italija/Komisija (T-527/13, EU:T:2015:429).

2.

Odbija se tužba koju je Talijanska Republika podnijela pred Općim sudom Europske unije u predmetu T 527/13.

3.

Talijanska Republika snosi vlastite troškove, kao i troškove Europske komisije nastale u prvostupanjskom i žalbenom postupku.


(1)  SL C 406, str. 7. 12. 2015.