15.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 448/35


Tužba podnesena 24. listopada 2014. – Gazprom Neft protiv Vijeća

(Predmet T-735/14)

(2014/C 448/44)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Gazprom Neft OAO (Sankt Peterburg, Rusija) (zastupnici: L. Van den Hende i S. Cogman, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi članak 4. Odluke Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014.;

poništi članaka 3. i stavke 3. i 4. članka 4. Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014.; i

naloži Vijeću plaćanje tužiteljevih troškova u ovom postupku.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog navodi povredu članka 296. UFEU-a.

Tužitelj tvrdi da osporavana ZVSP Odluka i osporavana Uredba nisu dovoljno obrazložene i stoga čine povredu članka 296. UFEU-a.

2.

Drugi tužbeni razlog navodi neodgovarajuću pravnu osnovu osporavanih odredaba.

Tužitelj tvrdi da je članak 215. UFEU-a neodgovarajuća pravna osnova osporavanih odredaba osporavane Uredbe jer nema dovoljno poveznica između tužitelja i (i) ruske vlade i (ii) vidljivog cilja koji se želi postići sankcijama. Ova načela trebala bi također regulirati primjenu članka 29. UEU-a kao pravna osnova za mjere ograničavanja spram trećih zemalja.

3.

Treći tužbeni razlog navodi kršenje načela proporcionalnosti i temeljnih prava.

Tužitelj tvrdi da osporavane odredbe nisu u skladu s načelom proporcionalnosti i temeljnim pravima. Osporavane odredbe predstavljaju neproporcionalno uplitanje u tužiteljevu slobodu poduzetništva i tužiteljevo pravo na vlasništvo jer nisu prikladne za postizanje svojih ciljeva (i stoga su, također, nepotrebne) i, u svakom slučaju, nameću terete koji znatno nadilaze moguće koristi.