15.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 448/33


Tužba podnesena 9. listopada 2014. – Tweedale protiv EFSA

(Predmet T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Antony C. Tweedale (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: B. Kloostra, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je EFSA povrijedila Arhušku konvenciju, Uredbu (EZ) br. 1049/2001 i Uredbu (EZ) br. 1367/2006 u pogledu odluke Komisije od 10. kolovoza 2011.;

poništi odluku EFSA-e od 30. srpnja 2014.;

naloži EFSA-i plaćanje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

U prvom tužbenom razlogu navodi da je usvajanjem osporavane odluke EFSA povrijedila članak 4. stavak 4. Konvencije Ujedinjenih naroda o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša od 25. lipnja 1998. („Aarhuška konvencija”), kako je odobrena odlukom Vijeća 2005/370/EZ od 17. veljače 2005., kao i da je povrijedila članak 6. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije na institucije i tijela Zajednice („Aarhuška uredba”) i članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Kršeći te odredbe EFSA u osporavanoj odluci nije priznala obvezu otkrivanja informacija koje se nalaze u traženim dokumentima, a tiču se emisija u okoliš..

2.

U drugom tužbenom razlogu navodi da je EFSA, usvajanjem osporavane odluke povrijedila članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i obvezu da na temelju članka 4. stavka 4. Aarhuške konvencije izvrši tumačenje, u skladu s tom konvencijom, razloga za odbijanje propisanog u članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 na temelju članka 4. stavka 4. Aarhuške konvencije.