1.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 431/38


Tužba podnesena 22. rujna 2014. – Niche Generics protiv Komisije

(Predmet T-701/14)

(2014/C 431/61)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Niche Generics Ltd (Hitchin, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors, i F. Carlin, Barrister)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku;

poništi ili u svakom slučaju smanji iznos novčane kazne; i

naloži Komisiji snošenje vlastitih troškova kao i troškova koje je tužitelj imao u vezi s ovim postupkom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj ovom tužbom zahtijeva djelomično poništenje Odluke Komisije C(2014) 4955 final od 9. srpnja 2014. u predmetu AT.39612 – Perindopril (Servier).

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedanaest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, prema kojem Komisija nije ispravno primijenila pravni test „objektivne nužnosti” kod određivanja spada li nagodbu o patentu između tužitelja i Serviera pod članak 101. stavak 1. UFEU-a.

2.

Drugi tužbeni razlog, prema kojem je Komisija povrijedila načelo jednakog postupanja jer na tužiteljevu nagodbu nije primijenila Smjernice o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije.

3.

Treći tužbeni razlog, prema kojem je Komisija počinila pogrešku koja se tiče prava time što je nagodbu kategorizirala kao povredu „po cilju” članka 101. stavka 1. UFEU-a.

4.

Četvrti tužbeni razlog, prema kojem je Komisija pogrešno primijenila vlastiti pravni test „povrede po cilju” na specifične činjenice vezane uz tužitelja.

5.

Peti tužbeni razlog, prema kojem je Komisija počinila pogrešku koja se tiče prava kada je zaključila da je sporazum o nagodbi ima učinke protivne tržišnom natjecanju.

6.

Šesti tužbeni razlog, prema kojem se alternativno navodi da je Komisija počinila pogrešku koja se tiče prava time što nije priznala da sporazum o nagodbi zadovoljava mjerila za izuzeće iz članka 101. stavka 3. UFEU-a.

7.

Sedmi tužbeni razlog, prema kojem je Komisija povrijedila tužiteljevo pravo na obranu i načelo dobre uprave time što je u svojoj istrazi protupravno postupala u pogledu isprava koje pokriva zakonska povlastica.

8.

Osmi tužbeni razlog, prema kojem je Komisija povrijedila načelo jednakog postupanja kod izračuna novčane kazne jer je prema tužitelju bez objektivnog razloga postupala drugačije nego prema Servieru.

9.

Deveti tužbeni razlog, prema kojem je Komisija povrijedila načelo proporcionalnosti, vlastite smjernice i ranije uspostavljenu praksu, kada je tužitelju odredila novčanu kaznu.

10.

Deseti tužbeni razlog, prema kojem je Komisija povrijedila članak 23. stavak 2. Uredbe br. 1/2003 (1) jer je prekoračila maksimalni iznos od 10 % određen za novčane kazne.

11.

Jedanaesti tužbeni razlog, prema kojem je Komisija povrijedila svoju obvezu obrazlaganja sukladno članku 296. UFEU-a u pogledu izračuna novčane kazne i ocjene težine tužiteljeve povrede.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima [101. UFEU-a] i [102. UFEU-a] (SL 2003 L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)