27.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 380/17


Tužba podnesena 26. kolovoza 2014. – Frinsa del Noroeste protiv OHIM-a – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Predmet T-638/14)

2014/C 380/23

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Španjolska) (zastupnik: J. Botella Reyna, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brazil)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

donese rješenje kojim se odbija registracija žiga Zajednice br. 1 0 3 29  721 FRISA za proizvode iz razreda 29 i usluge iz razreda 35 i 39.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Podnositelj prijave žiga Zajednice: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig s verbalnim elementom „FRISA” za proizvode i usluge iz razreda 29, 35 i 39 – prijava žiga Zajednice br. 1 0 3 29  721

Nositelj žiga ili znaka navedenog u postupku povodom prigovora: tužitelj

Navedeni žig ili znak: figurativni žig s verbalnim elementom „Frinsa” za proizvode iz razreda 29

Odluka Odjela za prigovore: djelomično prihvaćanje prigovora

Odluka žalbenog vijeća: poništenje odluke Odjela za prigovore i odbijanje prigovora u cijelosti

Tužbeni razlozi: U odluci koju je četvrto žalbeno vijeće Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) donijelo 1. srpnja 2014. u spojenim predmetima R 1547/2013-4 i R 1851/2013-4 ono nije ispitalo tužiteljeve argumente nego je predmete riješilo na istovjetan način, ograničivši se na ocjenu dokaza o uporabi koji je podnesen tijekom postupka.