13.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 361/14


Tužba podnesena 31. srpnja 2014. – Laverana protiv OHIM-a (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Predmet T-572/14)

2014/C 361/19

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Njemačka) (zastupnici: J. Wachinger, M. Zöbisch i D. Chatterje, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 27. svibnja 2014. u predmetu R 527/2014-4;

Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu naloži snošenje troškova postupka

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni žig Zajednice: figurativni žig koji sadrži verbalne elemente „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA” za proizvode i usluge iz razreda 3, 5 i 35 –prijava žiga Zajednice br. 1 2 1 30  076

Odluka ispitivača: odbijanje prijave

Odluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbe

Tužbeni razlozi:

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009;

zlouporaba ovlasti odlukom koja se temelji na razmatranjima o pravu tržišnog natjecanja