1.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 431/28


Tužba podnesena 4. srpnja 2014. – Švedska protiv Komisije

(Predmet T-521/14)

(2014/C 431/50)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Švedska (zastupnici: A. Falk i K. Sparrman, u svojstvu agenata)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtjeva da:

utvrdi da je Europska komisija, nedonošenjem delegiranih akata u kojima će se navesti znanstveni kriteriji za određivanje svojstava endokrinih poremećaja, povrijedila članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prema članku 5. stavku 3. Uredbe o biocidima (1), Komisija će donijeti delegirane akte kojima se navode znanstveni kriteriji za određivanje svojstava endokrinih poremećaja najkasnije do 13. prosinca 2013. Tužitelj tvrdi da Komisija, time što nije donijela te delegirane akte, nije provela mjere koje je bila dužna provesti temeljem zakona. Tužitelj je zatražio od Komisije da donese delegirane akte u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe o biocidima, međutim, prema viđenju tužitelja, Komisija u svom odgovoru o tom zahtjevu nije zauzela stajalište u smislu članka 265. stavka 2. UFEU-a. Tužitelj tvrdi da, osim toga, u vrijeme podnošenja tužbe Komisija nije usvojila nikakve mjere kako bi okončala sporno propuštanje djelovanja. Prema viđenju tužitelja, Komisija ima temelj za navođenje znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrinih poremećaja te primjenu onih kriterija koji se prema drugom i trećem podstavku članka 5. stavka 3. Uredbe o biocidima primjenjuju dok Komisija ne donese delegirane akte koji sadrže kriterije za tvari koje izazivaju endokrine poremećaje.


(1)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL 2012 L 167, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 181.)