4.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 253/59


Tužba podnesena 9. lipnja 2014. – Tose’e Ta’avon Bank protiv Vijeća

(Predmet T-435/14)

2014/C 253/80

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku koju je donijelo Vijeće da održi na snazi sankciju nametnutu tužitelju, kako je određena u mišljenju od 15. ožujka 2014.;

utvrdi da Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. nije primjenjiva u donosu na tužitelja;

utvrdi da odluka Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. nije primjenjiva u odnosu na tužitelja;

naloži Vijeću snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava s obzirom na to da razlog za održavanje na snazi mjera ograničavanja protiv tužitelja nije jedan od onih koji tuženika ovlašćuju da poduzme mjere ograničavanja.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče činjenica, a koju čini očita pogreška u ocjeni s obzirom na to tužiteljem ne upravlja iranska država niti on financijski pomaže iranskoj vladi.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na nedostatku obrazloženja.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi načela proporcionalnosti i prava vlasništva.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na prigovoru protupravnosti Uredbe br. 267/2012 (1) i Odluke 2010/413 (2) prilikom čijeg je izvršavanja donesena pobijana odluka s obzirom na to da, s jedne strane, njihovo donošenje predstavlja povredu obveze obrazloženja koja je utvrđena člankom 296. UFEU-a i povredu članka 215. UFEU-a i, s druge strane, njihove relevantne odredbe na temelju kojih su održane na snazi mjere ograničavanja koje su nametnute tužitelju predstavljaju povredu Ugovorâ i Povelje Europske unije o temeljnim pravima.


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88. str.1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 194.).

(2)  Odluka Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, str. 39.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 3., str. 220.).