23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/58


Rješenje Općeg suda od 8. listopada 2015. – Nieminen protiv Vijeća

(Predmet T-464/14 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Promaknuće - Postupak promaknuća za 2010. i 2011. - Odluka da se tužitelj ne promakne u razred AD 12 - Pravo na pravično suđenje - Pravo na obranu - Opseg sudskog nadzora u prvom stupnju - Očita pogreška u ocjeni - Nepostojanje pogreške koja se tiče prava i iskrivljavanja - Žalba koja je očito u cijelosti pravno neutemeljena”))

(2015/C 389/66)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Risto Nieminen (Kraainem, Belgija) (zastupnici: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, a zatim J.-N. Louis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i E. Rebasti, agenti)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 10. travnja 2014., Nieminen/Vijeće (F-81/12, Zb. SS, EU:F:2014:50) radi njezinog ukidanja.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Nalaže se Ristu Nieminenu snošenje troškova.


(1)  SL C 261, 11. 8. 2014.