22.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 68/26


Rješenje Općeg suda od 17. prosinca 2015. – Universal Music protiv OHIM-a – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Predmet T-379/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Povlačenje prigovora - Obustava postupka”))

(2016/C 068/34)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Universal Music GmbH (Berlin, Njemačka) (zastupnik: M. Viefhus, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: G. Schneider, zatim G. Schneider i D. Walicka, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Yello Strom GmbH (Köln, Njemačka) (zastupnik: K. Gründig-Schnelle, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 20. ožujka 2014. (predmet R 274/2013-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Yello Strom GmbH i Universal Music GmbH.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Nalaže se Društvima Universal Music GmbH i Yello Strom GmbH se nalaže snošenje njihovih vlastitih troškova kao i, svakome od njih, polovine troškova Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM).


(1)  SL C 292, 1. 9. 2014.