3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/43


Presuda Općeg suda od 16. veljače 2017. – SolarWorld protiv Komisije

(Predmet T-783/14) (1)

((„Damping - Subvencije - Uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Kine - Odobrenje smanjenja najniže uvozne cijene na temelju obveze preuzete u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim mjerama - Industrija Unije - Članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009”))

(2017/C 104/60)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: SolarWorld (Bonn, Njemačka) (zastupnici: L. Ruessmann, odvjetnik i J. Beck, solicitor)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche i A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Predmet

Tužba podnesena na temelju članka 263. UFEU-a i kojom se zahtijeva poništenje Odluke Komisije sadržane u dopisu od 15. rujna 2014. upućenom kineskoj gospodarskoj komori za uvoz i izvoz strojeva i elektroničkih proizvoda, s oznakom Trade/H4 (2014) 3328168 o smanjenju najniže uvozne cijene za uvoz fotonaponskih modula i ćelija koje su proizveli kineski proizvođači izvoznici koji su preuzeli obvezu u vezi cijene s učinkom od 1. listopada 2014. za zadnje tromjesečje 2014.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu SolarWorld AG nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 73, 2. 3. 2015.