30.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 30/43


Presuda Općeg suda od 13. prosinca 2016. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv Komisije

(Predmet T-764/14) (1)

((„Javna nabava usluga - Postupak javne nabave - Tehnička potpora, razvoj i provedba sustava carinskog provoza ANASE (ACTS) - Odbijanje ponude jednog ponuditelja - Dodjela ugovora drugom ponuditelju - Kriteriji za odabir - Kriteriji za dodjelu - Obveza obrazlaganja - Očita pogreška u ocjeni - Jednakost postupanja - Transparentnost”))

(2017/C 030/46)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelji: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) i Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grčka) (zastupnici: M. Sfyri i I. Ampazis, odvjetnici, zatim M. Sfyri)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: S. Bartelt i A. Marcoulli, zatim S. Bartelt i M. Konstantinidis, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja odluke Komisije od 5. rujna 2014. kojom je odbijena ponuda koju su tužitelji podnijeli u okviru ograničenog postupka javne nabave EuropeAid/135040/C/SER/MULTI za razvoj automatskog pilotnog sustava upravljanja carinskim provozom ANASE (ASEAN Customs Transit System), i kojom je taj ugovor dodijeljen drugom ponuditelju.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvima European Dynamics Luxembourg SA i Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 26, 26. 1. 2015.