4.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 82/27


Presuda Općeg suda od 12. prosinca 2018. – Krka protiv Komisije

(Predmet T-684/14) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zabranjeni sporazumi - Tržište perindoprila, lijeka namijenjenog liječenju kardiovaskularnih bolesti, u originalnim i generičkim verzijama - Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a - Sporazum o mirnom rješavanju sporova u području patenata - Ugovor o licenciji - Sporazum o kupovini tehnologije - Ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj - Ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na učinak - Usklađivanje između prava tržišnog natjecanja i patentnog prava”))

(2019/C 82/30)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenija) (zastupnici: T. Ilešič i M. Kocmut, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: F. Castilla Contreras, B. Mongin i C. Vollrath, agenti, uz asistenciju D. Baileya, barristera)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a radi, kao prvo, djelomičnog poništenja Odluke Komisije C(2014) 4955 final, od 9. srpnja 2014., o postupku primjene članaka 101. i 102. UFEU-a [predmet AT.39612 – Perindopril (Servier)], u dijelu u kojem se odnosi na tužitelja.

Izreka

1.

Poništava se članak 4. Odluke Europske komisije C(2014) 4955 final, od 9. srpnja 2014., o postupku primjene članaka 101. i 102. UFEU-a [predmet AT.39612 – Perindopril (Servier)], u dijelu u kojem utvrđuje sudjelovanje društva Krka Tovarna Zdravil d.d. u sporazumima navedenima u tom članku.

2.

Poništava se članak 7. stavak 4. točka (a) Odluke C(2014) 4955 final.

3.

Poništavaju se članci 8. i 9. Odluke C(2014) 4955 final u dijelu u kojem se odnose na Krka Tovarna Zdravil.

4.

Komisiji se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 431, 1. 12. 2014.