25.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 27/50


Presuda Općeg suda od 8. prosinca 2015. – Giand protiv OHIM-a – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Predmet T-583/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Zajednice FLAMINAIRE - Raniji nacionalni i međunarodni verbalni žigovi FLAMINAIRE - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Stvarna uporaba ranijeg žiga - Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Ne bis in idem”))

(2016/C 027/62)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Giand Srl (Rimini, Italija) (zastupnik: F. Caricato, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: P. Bullock, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Flamagas, SA (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: G. Hinarejos Mulliez, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 11. lipnja 2014. (predmet R 2117/2011 4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Flamagas, SA i Giand Srl.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Giand Srl nalaže se snošenje troškova, uključujući nužne troškove koje je društvo Flamagas snosilo u postupku pred žalbenim vijećem Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM).


(1)  SL C 351, 6. 10. 2014.