3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/41


Presuda Općeg suda od 17. veljače 2017. – Mayer protiv EFSA-e

(Predmet T-493/14) (1)

((„Upućeni nacionalni stručnjak - Pravila EFSA-e o UNS-u - Odluka o neproduženju upućivanja - Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Uskrata pristupa - Izuzeće koje se odnosi na privatnost i integritet pojedinca - Zaštita osobnih podataka - Uredba (EZ) br. 45/2001 - Zahtjevi za utvrđenje i izdavanje naloga - Dodatni podnesak uz tužbu - Izmjena dijelova tužbenog zahtjeva - Dopuštenost”))

(2017/C 104/57)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Njemačka) (zastupnik: T. Mayer, avocat)

Tuženik: EFSA (zastupnici: D. Detken, agent, uz asistenciju R. Van der Hout i A. Köhler, avocats)

Predmet

Tužba na temelju članka 263. UFEU-a kojom se osporavaju EFSA-ine odluke kojima se odbija, s jedne strane, zahtjev tužiteljice za produženje njezina upućivanja kao nacionalnog stručnjaka u EFSA-u, i s druge strane, zahtjev za pristup tužiteljice dokumentima u EFSA-inu posjedu.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Ingrid Alice Mayer nalaže se snošenje troškova, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite.


(1)  SL C 329, 22. 9. 2014.