25.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 27/46


Presuda Općeg suda od 26. studenog 2015., – NICO protiv Vijeća

(Predmet T-371/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprječavanja širenja nuklearnog oružja - Zamrzavanje financijskih sredstava - Obveza obrazlaganja - Očita pogreška u ocjeni”))

(2016/C 027/56)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Švicarska) (zastupnici: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta i N. Pilkington, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bishop i I. Rodios, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Vijeća sadržane u dopisu od 14. ožujka 2014. kojom se tužiteljevo ime zadržava na popisima osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga II. Odluci 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, str. 39.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 3., str. 220.) kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2012/635/ZVSP od 15. listopada 2012. (SL L 282, str. 58.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 14., str. 129.) kao i u Prilogu IX. Uredbi Vijeća (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, str. 1.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 194) kako je provedena tom uredbom na temelju Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 945/2012 od 15. listopada 2012. (SL L 282, str. 16.) (SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 14., str. 122.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl snosit će, osim vlastitih troškova, i troškove Vijeća Europske unije.


(1)  SL C 261, 11. 8. 2014.