23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/47


Presuda Općeg suda od 25. rujna 2015. – Bopp protiv OHIM-a (prikaz osmerokutnog zelenog okvira)

(Predmet T-209/14) (1)

((„Žig Zajednice - Prijava figurativnog žiga Zajednice koji predstavlja osmerokutni zeleni okvir - Apsolutni razlog za odbijanje - Razlikovni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/51)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj Carsten Bopp (Glashütten, Njemačka) (zastupnik: C. Russ, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: A. Pohlmann, a zatim S. Hanne, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. siječnja 2014. (predmet R 1276/2013-1) povodom prijave za registraciju figurativnog znaka koji predstavlja osmerokutni zeleni okvir kao žiga Zajednice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Carstenu Boppu snošenje troškova.


(1)  SL C 151, 19. 5. 2014.