23.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/43


Presuda Općeg suda od 30. rujna 2015. – Tilda Riceland Private protiv OHIM-a – Siam Grains (BASmALI)

(Predmet T-136/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice BASmALI - Raniji neregistrirani žig ili raniji znak BASMATI - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2015/C 389/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indija) (zastupnici: S. Malynicz, barrister, N. Urwin i D. Sills, solicitors)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnici: P. Geroulakos i P. Bullock, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Tajland)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 18. prosinca 2013. (predmet R 1086/2012-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Tilda Riceland Private Ltd i Siam Grains Co. Ltd,

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) (OHIM) od 18. prosinca 2013. (predmet R 1086/2012-4).

2.

OHIM-u se nalaže snošenje vlastitih troškova, kao i troškova koje zahtijeva Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.