23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/21


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Bank Refah Kargaran protiv Vijeća

(Predmet T-65/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana - Zamrzavanje financijskih sredstava - Ponovno uvrštenje imena tužitelja nakon što je Opći sud poništio početno uvrštenje - Pogreška koja se tiče prava - Pogreška koja se tiče činjenica - Obveza obrazlaganja - Prava obrane - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu - Proporcionalnost”))

(2017/C 022/27)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: V. Piessevaux, M. Bishop i B. Driessen, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: A. Aresu i D. Gauci, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Vijeća 2013/661/ZVSP od 15. studenoga 2013. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 2013., L 306, str. 18.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1154/2013 od 15. studenoga 2013. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL 2013., L 306, str. 3.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja i, podredno, poništenje Odluke 2013/661 i Provedbene uredbe br. 1154/2013, u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja, počevši od 20. siječnja 2014.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Bank Refah Kargaran snosit će vlastite troškove i troškove Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.