23.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 65/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. studenoga 2014. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Toorank Productions BV protiv Staatssecretaris van Financiën

(Predmet C-532/14)

(2015/C 065/31)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Podnositelj žalbe u kasacijskom postupku: Toorank Productions BV

Druga stranka u kasacijskom postupku: Staatssecretaris van Financiën

Prethodno pitanje

Treba li tarifni broj KN 2206 tumačiti tako da u njega treba razvrstati piće s volumnim udjelom alkohola od 13,4 %, koje se iz pročišćenog (osnovnog) alkoholnog pića naziva „Ferm fruit” nastalog fermentacijom koncentrata jabuke uz dodavanje šećera, aromata, bojila i tvari za poboljšavanje okusa, zgušnjivača, konzervansa i destiliranog alkohola proizvodi tako da destilirani alkohol ne samo prema obujmu nego i prema sadržaju ne čini više od 49 % alkohola sadržanog u piću, dok 51 % alkohola nastaje fermentacijom? U slučaju negativnog odgovora, treba li podbroj KN 2208 70 tumačiti tako da takvo piće treba razvrstati u taj podbroj kao liker?